Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Małgorzata Krzyżowska
Małgorzata Krzyżowska Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikację adwokacką odbywała w ramach Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Aktualnie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, a także członkiem Komisji Legislacyjnej oraz Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Założycielka międzynarodowej korporacji prawniczej Aliant® z siedzibą w Zurichu.
Od grudnia 2018 roku Członek Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks.
J. Tischnera w Krakowie.

Posiada unikatowe doświadczenie w bankowości, jako były Compliance Officer w Pionie CitiFinancial Bankowości Detalicznej Banku Handlowego. Występuje w charakterze prelegenta i eksperta w mediach, na kongresach, konferencjach i szkoleniach, w zakresie Compliance, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, RODO w rekrutacji, a także w zakresie sygnalistów. Od roku 2013 Mecenas Krzyżowska należy do grona prawników prestiżowej organizacji prawnej Union Internationale des Avocats. W 2017 roku została konsultantem Krajowej Izby Gospodarczej. Swoje zainteresowania prawne skoncentrowała wokół obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie kontraktów handlowych.

office1@aliantlaw.pl

Agnieszka Bąk – Bergander
Agnieszka Bąk – Bergander Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2012 odbywała aplikację radcowską przy OIRP w Poznaniu.

Ukończyła podyplomowe studia z prawa brytyjskiego, uzyskując certyfikat British Law Centre.

W postępowaniach sądowych reprezentuje zarówno podmioty gospodarcze, jak i klientów indywidualnych, troszcząc się o najdrobniejsze aspekty sprawy, sprzyjające osiągnięciu pomyślnego rozstrzygnięcia dla klienta. Odnosi sukcesy w negocjacjach.

Ukończyła szkolenie z zakresu wystąpień publicznych.

Członek Komisji Legislacyjnej przy OIRP w Poznaniu.

abergander@aliantlaw.pl

Paulina Sołtys - Of Counsel
Paulina Sołtys - Of Counsel Radca prawny, szkoleniowiec

Specjalistka w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie procesowe związane z reprezentowaniem klientów przed sądami pracy. W ramach współpracy z dużym międzynarodowym podmiotem wspierała dział prawny podczas redukcji zatrudnienia, negocjacji z pracownikami i przedstawicielami pracowników. Zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji związanej ze zwolnieniami indywidualnymi i grupowymi. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnątrzzakładowych, a także ich weryfikacją. W swej wieloletniej praktyce posiada również doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, zdobyte w toku bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego (budowlanych, deweloperskich, IT) oraz grup kapitałowych, uzyskując cenne doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentów korporacyjnych, a także sporządzania i opiniowania umów.
Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczące delegacji krajowych i zagranicznych oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Działalność naukowa - publikacje
- październik 2012 - „Stalking w Pracy” – Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej UJ pod red. prof. dr hab. Andrzeja M. Świątkowskiego;
- październik 2014 - „Problematyka prawna obniżenia wymiaru etatu przez pracownika-rodzica wychowującego dziecko” – Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej UJ pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Świątkowskiego.
- Maj 2018- „Terminowe umowy o pracę a ochrona rodzicielstwa” w: Nauka i Praktyka, pod redakcją prof.
UAM, dr hab. Anny Musiały (w druku)

office1@aliantlaw.pl

Aleksandra Kujawa
Aleksandra Kujawa Adwokat

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła szkolenie z zakresu upadłości konsumenckiej. Autorka porad eksperckich w dziennikach branżowych. 

Aleksandra Kujawa ma doświadczenie w reprezentacji klientów przed organami ścigania oraz organami wymiaru sprawiedliwości. Zainteresowanie funkcjonowaniem spółek prawa handlowego pozwoliło jej zarówno na reprezentację tych podmiotów przed Krajowym Rejestrem Sądowym poprzez przygotowywanie dokumentów i wniosków, jak i umożliwiło świadczenie pomocy prawnej wspólnikom i podmiotom zarządzającym w zakresie dokonywania zmian korporacyjnych w procesach przekształcania i łączenia spółek. Dotychczasowa praca z klientami biznesowymi obejmowała ponadto sporządzanie i opiniowanie umów między kontrahentami, regulaminów stron internetowych, reprezentację w toku negocjacji oraz występowanie w imieniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych w sprawach karnych i cywilnych.

aliant@aliantlaw.pl

Katarzyna Skóra
Katarzyna Skóra radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa. W latach 2013-2015 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Specjalizuje się w prawie procesowym, zagadnieniach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej oraz prawie ochrony danych osobowych. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej, w tym ochrony znaków towarowych. Zdobyła doświadczenie w rejestracji znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Posługuje się językiem angielskim, co umożliwia swobodną obsługę klientów anglojęzycznych.

Uczestniczy w licznych szkoleniach pogłębiających zdobytą wiedzą oraz warsztatach rozwijających kompetencje miękkie.

Jej atutem jest skrupulatne poszukiwanie skutecznych i satysfakcjonujących rozwiązań w sprawach sądowych,  korporacyjnych i transakcjach handlowych.  

kskora@aliantlaw.pl

Anna Ulewska - Marciniak - of counsel
Anna Ulewska - Marciniak - of counsel Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego oraz wydziału Psychologii Społecznej w SWPS.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez wiele lat w dużej spółce z branży telekomunikacyjnej.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, obsłudze prawnej przedsiębiorców, prowadzi postępowania sądowe. Doświadczona negocjatorka, wykorzystująca w prowadzonych negocjacjach posiadaną wiedzę psychologiczną.

aulewska@aliantlaw.pl

Aleksandra Tabędzka - of counsel
Aleksandra Tabędzka - of counsel Adwokat

Wpisana na Listę Adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w 2013 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ukończyła dwuletnie Studium Prawa Brytyjskiego i Europejskiego The University of Cambridge – Diploma in „An Introduction to the English and European Union Law” oraz studia podyplomowe z zakresu bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.  

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej. Zajmowała również stanowiska związane ze stosowaniem prawa w administracji państwowej na szczeblu wojewódzkim oraz w dużej instytucji finansowej, odpowiadając za zabezpieczenia produktów bankowych dla klientów strategicznych. 

Od 5 lat prowadzi własną kancelarię adwokacką, świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada też duże doświadczenie, występując jako obrońca w sprawach karnych.”

atabedzka@aliantlaw.pl

Marta Ozga - of counsel
Marta Ozga - of counsel prawnik, bankowiec, przedsiębiorca

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznej w Poznaniu. W 2016r. uzyskała tytuł LL.M na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Od 2009r. ściśle związana z bankowością korporacyjną. (Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bank Śląski). Jako Doradca Klienta odpowiadała za kompleksową obsługę firm polskich oraz z kapitałem zagranicznym z przychodami rocznymi pomiędzy 40 a 500 mln PLN. W ramach Alior Banku, na stanowisku Dyrektora ds. Klienta Biznesowego, zajmowała się nie tylko współpracą z firmami, ale także tworzyła zespół sprzedażowy.

Specjalizuje się we wspieraniu przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania finansowania z instytucji finansowych oraz przy bieżącej współpracy m.in. z Bankami.
W ramach swych kompetencji wskazuje doradztwo w następującym zakresie: finansowanie przedsiębiorstw m.in. finansowanie obrotowe, szeroko pojęte, inwestycyjne, z dofinansowaniem z UE, obligacje komercyjne, finansowanie projektów komercyjnych oraz deweloperskich, mechanizmów współpracy pomiędzy Instytucją finansową a przedsiębiorcą, budowanie polityki finansowania, zarządzanie ryzykiem walutowym.

office1@aliantlaw.pl

Paweł Krzywda
Paweł Krzywda aplikant radcowski

Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym mediacji pracowniczych.

Absolwent kierunku Prawo na Wydziale i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Mediacji, Negocjacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Specjalizuje się w rozliczeniach kadrowo-płacowych osób z orzeczeniem niepełnosprawności, prawie administracyjnym (gospodarka gruntami, podziały, opłaty), obsłudze korporacyjnej w zakresie windykacji sądowej i przedsądowej, jak również w sprawach o zapłatę jako mediator w postępowaniach gospodarczych.

Jako pracownik akademicki, prowadzi ćwiczenia na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy oraz dla studentów WSPiA w Nowym Tomyślu ćwiczenia z zakresu prawa gospodarczego oraz wykłady z arbitrażu i mediacji gospodarczej.

Działając jako stały mediator z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, wspiera proces negocjacji i opracowuje optymalne rozwiązanie dla każdej ze stron konfliktu, dzięki czemu większość spraw ma szansę skończy się jeszcze na etapie przedsądowym, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze klientów.

Swoje doświadczenie wykorzystuje w zakresie wsparcia w zakresie zarządzania należnościami klientów korporacyjnych. Dzięki przeprowadzaniu negocjacji w zakresie zarządzania należnościami we wczesnym etapie wszczętego postępowania o zapłatę, działania Kancelarii są bardziej skuteczne.

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dziesięciomiesięcznej córeczki.

pkrzywda@aliantlaw.pl