Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Małgorzata Krzyżowska
Małgorzata Krzyżowska Adwokat

Współzałożycielka Aliant® International Law Firm z siedzibą w Zurichu. Mec. Małgorzata Krzyżowska jako Head of Central Europe Practice, prowadzi działania mające na celu rozwój na arenie międzynarodowej i włączanie kolejnych kancelarii pod markę Aliant®.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikację adwokacką odbywała w ramach Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Aktualnie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, a także członkiem Komisji Legislacyjnej oraz Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Od grudnia 2018 roku jest Członkiem Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Występuje w charakterze prelegenta i eksperta w mediach, na kongresach, konferencjach i szkoleniach, w zakresie umów B2B, prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, Compliance, RODO w rekrutacji. Od roku 2013 Mecenas Krzyżowska należy do grona prawników prestiżowej organizacji prawnej Union Internationale des Avocats z siedzibą w Paryżu, zrzeszającej wysoko oceniane kancelarie prawne z całego świata.

Swoje zainteresowania prawne skoncentrowała wokół obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie kontraktów handlowych.

Wdrożyła autorski projekt „Prawo sprzyja przedsiębiorcom ”, gdzie w formie krótkich filmów publikowanych na kanale You Tube przedstawia odpowiedzi na pytania dotyczące prawa w biznesie. We współpracy z wydawnictwem Infor S.A. opracowała rozdział książki zatytułowanej Skuteczna Rekrutacja. Omówiła tematykę rekrutacji w kontekście ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Mec. Krzyżowska jest też członkiem Rady Ekspertów organizacji Biznes na fali, skierowanej do przedsiębiorców. Rada Ekspertów porusza najważniejsze zagadnienia wpływające na bieżący i przyszły kształt funkcjonowania Polski: 1) Strategia, wizerunek, marka Polski; 2) Dialog społeczny; 3) Prawo; 4) Edukacja, młode pokolenie, sport; 5) Nauka, innowacje; 6) Gospodarka, praca, przedsiębiorczość; 7) Kultura, tożsamość narodowa; 8) Ochrona zdrowia; 9) Polityka społeczna, rodzina; 10) Samorząd, polityka spójności; 11) Bezpieczeństwo, obronność, polityka zagraniczna; 12) Wieś, rolnictwo.

Rada Ekspertów realizuje swoje działania poprzez prowadzenie debat i ekspertyz i konwersatoriów, poświęconych efektywnemu zarządzaniu, przywództwu, komunikacji, wartościom. Poprzez bycie merytorycznym głosem i partnerem dla ważnych polskich i międzynarodowych wydarzeń, włącza się tam, gdzie szerokie spojrzenie na dyskurs społeczny może przyczynić się do poprawy obecnego kształtu funkcjonowania Polski i jego poszczególnych środowisk.

W 2017 roku mec. Krzyżowska została konsultantem Krajowej Izby Gospodarczej. W 2018 roku, na zaproszenie KIG, wystąpiła na forum Parlamentu Europejskiego w trakcie sesji plenarnej European Parliament of Entreprises, gdzie przedsiębiorcy debatowali i głosowali na temat: umiejętności pracowników na obecnym rynku pracy, handlu i przyszłości Europy.  Debata i głosowanie odbywało się w obecności przedstawicieli instytucjonalnych wysokiego szczebla, w tym przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego; Komisarz ds. Handlu Cecili Malmström; Głównego Negocjatora ds. Brexitu Michela Barniera; oraz głównego doradcy austriackiej prezydencji w UE Andrä Rupprechtera.

aliant@aliantlaw.pl

Agnieszka Bąk – Bergander
Agnieszka Bąk – Bergander Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2012 odbywała aplikację radcowską przy OIRP w Poznaniu.

Ukończyła podyplomowe studia z prawa brytyjskiego, uzyskując certyfikat British Law Centre.

W postępowaniach sądowych reprezentuje zarówno podmioty gospodarcze, jak i klientów indywidualnych, troszcząc się o najdrobniejsze aspekty sprawy, sprzyjające osiągnięciu pomyślnego rozstrzygnięcia dla klienta. Odnosi sukcesy w negocjacjach.

Ukończyła szkolenie z zakresu wystąpień publicznych.

Pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu

abergander@aliantlaw.pl

Paulina Sołtys - Of Counsel
Paulina Sołtys - Of Counsel Radca prawny, szkoleniowiec

Specjalistka i praktyk z zakresu prawa pracy oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, min. w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, zwolnień grupowych i indywidualnych, tworzeniem wewnątrzzakładowych źródeł pracy. Ponadto specjalizuje się w zakresie mobbingu, dyskryminacji w zatrudnieniu, rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych, tematyce związanej z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, a także zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie stałej i bieżącej obsługi.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z reprezentowaniem klientów przed sądami powszechnymi. W swej wieloletniej praktyce posiada również doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, zdobyte w toku bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego (budowlanych, deweloperskich, IT, produkcyjnych) oraz grup kapitałowych.
Cenne doświadczenie zdobywała w krakowskich kancelariach radców prawnych w zakresie przygotowywania dokumentów korporacyjnych, a także sporządzania i opiniowania umów obrocie profesjonalnym. Doradza oraz pomaga klientom przeprowadzić proces związany z zatrudnianiem cudzoziemców (pomoc w wypełnianiu dokumentów, uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt i pracę, legalizacja zatrudnienia). Pracuje również w języku angielskim.

Stale współpracuje z firmami szkoleniowymi (Galeria Szkoleń, Avenhansen, BDO Solutions Sp. z o.o., Infor pl s.a.) prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy (mobbing, dyskryminacja w zatrudnieniu, delegacje krajowe i zagraniczne), zatrudniania cudzoziemców, Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Ekspert z zakresu prawa pracy w Infor pl S.A. Autorka publikacji i tekstów prawnych dla Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń wydawanego przez Infor pl S.A. oraz innych
czasopism naukowych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2018 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w dziedzinie prawo pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim broniąc pracy doktorskiej pt. „Ochrona rodzicielstwa w prawie polskim a standardy prawa międzynarodowego”.

Wybrane publikacje:
„Stalking w Pracy” – Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej UJ pod red. prof. dr hab. Andrzeja M. Świątkowskiego.
„Problematyka prawna obniżenia wymiaru etatu przez pracownika-rodzica wychowującego dziecko” – Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej UJ pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Świątkowskiego.
„Terminowe umowy o pracę a ochrona rodzicielstwa” w: Nauka i Praktyka, pod redakcją prof. UAM, dr hab. Anny Musiały, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczące delegacji krajowych i zagranicznych oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

aliant@aliantlaw.pl

Aleksandra Kujawa
Aleksandra Kujawa Adwokat

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła szkolenie z zakresu upadłości konsumenckiej. Autorka porad eksperckich w dziennikach branżowych. 

Aleksandra Kujawa ma doświadczenie w reprezentacji klientów przed organami ścigania oraz organami wymiaru sprawiedliwości. Zainteresowanie funkcjonowaniem spółek prawa handlowego pozwoliło jej zarówno na reprezentację tych podmiotów przed Krajowym Rejestrem Sądowym poprzez przygotowywanie dokumentów i wniosków, jak i umożliwiło świadczenie pomocy prawnej wspólnikom i podmiotom zarządzającym w zakresie dokonywania zmian korporacyjnych w procesach przekształcania i łączenia spółek. Dotychczasowa praca z klientami biznesowymi obejmowała ponadto sporządzanie i opiniowanie umów między kontrahentami, regulaminów stron internetowych, reprezentację w toku negocjacji oraz występowanie w imieniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych w sprawach karnych i cywilnych.

akujawa@aliantlaw.pl

Katarzyna Skóra
Katarzyna Skóra radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa. W latach 2013-2015 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Specjalizuje się w prawie procesowym, zagadnieniach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej oraz prawie ochrony danych osobowych. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej, w tym ochrony znaków towarowych. Zdobyła doświadczenie w rejestracji znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Posługuje się językiem angielskim, co umożliwia swobodną obsługę klientów anglojęzycznych.

Uczestniczy w licznych szkoleniach pogłębiających zdobytą wiedzą oraz warsztatach rozwijających kompetencje miękkie.

Jej atutem jest skrupulatne poszukiwanie skutecznych i satysfakcjonujących rozwiązań w sprawach sądowych,  korporacyjnych i transakcjach handlowych.  

kskora@aliantlaw.pl

Aleksandra Tabędzka - of counsel
Aleksandra Tabędzka - of counsel Adwokat

Wpisana na Listę Adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w 2013 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ukończyła dwuletnie Studium Prawa Brytyjskiego i Europejskiego The University of Cambridge – Diploma in „An Introduction to the English and European Union Law” oraz studia podyplomowe z zakresu bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.  

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej. Zajmowała również stanowiska związane ze stosowaniem prawa w administracji państwowej na szczeblu wojewódzkim oraz w dużej instytucji finansowej, odpowiadając za zabezpieczenia produktów bankowych dla klientów strategicznych. 

Od 5 lat prowadzi własną kancelarię adwokacką, świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada też duże doświadczenie, występując jako obrońca w sprawach karnych.”

atabedzka@aliantlaw.pl

Marta Ozga - of counsel
Marta Ozga - of counsel prawnik, bankowiec, przedsiębiorca

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznej w Poznaniu. W 2016r. uzyskała tytuł LL.M na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Od 2009r. ściśle związana z bankowością korporacyjną. (Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bank Śląski). Jako Doradca Klienta odpowiadała za kompleksową obsługę firm polskich oraz z kapitałem zagranicznym z przychodami rocznymi pomiędzy 40 a 500 mln PLN. W ramach Alior Banku, na stanowisku Dyrektora ds. Klienta Biznesowego, zajmowała się nie tylko współpracą z firmami, ale także tworzyła zespół sprzedażowy.

Specjalizuje się we wspieraniu przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania finansowania z instytucji finansowych oraz przy bieżącej współpracy m.in. z Bankami.
W ramach swych kompetencji wskazuje doradztwo w następującym zakresie: finansowanie przedsiębiorstw m.in. finansowanie obrotowe, szeroko pojęte, inwestycyjne, z dofinansowaniem z UE, obligacje komercyjne, finansowanie projektów komercyjnych oraz deweloperskich, mechanizmów współpracy pomiędzy Instytucją finansową a przedsiębiorcą, budowanie polityki finansowania, zarządzanie ryzykiem walutowym.

aliant@aliantlaw.pl