Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Małgorzata Krzyżowska
Małgorzata Krzyżowska Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikację adwokacką odbywała w ramach Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Aktualnie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, a także członkiem Komisji Legislacyjnej oraz Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Konsultantka Krajowej Izby Gospodarczej. Założycielka międzynarodowej korporacji prawniczej Aliant® z siedzibą w Zurichu. Posiada unikatowe doświadczenie w bankowości, jako były Compliance Officer w Pionie CitiFinancial Bankowości Detalicznej Banku Handlowego. Występuje w charakterze prelegenta i eksperta w mediach, na kongresach, konferencjach i szkoleniach, w zakresie Compliance, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, RODO w rekrutacji, a także w zakresie sygnalistów. Od roku 2013 Mecenas Krzyżowska należy do grona prawników prestiżowej organizacji prawnej Union Internationale des Avocats. W 2017 roku została konsultantem Krajowej Izby Gospodarczej. Swoje zainteresowania prawne skoncentrowała wokół obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie kontraktów handlowych.

office1@aliantlaw.pl

Agnieszka Bąk – Bergander
Agnieszka Bąk – Bergander Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2012 odbywała aplikację radcowską przy OIRP w Poznaniu.

Ukończyła podyplomowe studia z prawa brytyjskiego, uzyskując certyfikat British Law Centre.

W postępowaniach sądowych reprezentuje zarówno podmioty gospodarcze, jak i klientów indywidualnych, troszcząc się o najdrobniejsze aspekty sprawy, sprzyjające osiągnięciu pomyślnego rozstrzygnięcia dla klienta. Odnosi sukcesy w negocjacjach.

Ukończyła szkolenie z zakresu wystąpień publicznych.

Członek Komisji Legislacyjnej przy OIRP w Poznaniu.

abergander@aliantlaw.pl

Paulina Sołtys - Of Counsel
Paulina Sołtys - Of Counsel Radca prawny, szkoleniowiec

Specjalistka w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie procesowe związane z reprezentowaniem klientów przed sądami pracy. W ramach współpracy z dużym międzynarodowym podmiotem wspierała dział prawny podczas redukcji zatrudnienia, negocjacji z pracownikami i przedstawicielami pracowników. Zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji związanej ze zwolnieniami indywidualnymi i grupowymi. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnątrzzakładowych, a także ich weryfikacją. W swej wieloletniej praktyce posiada również doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, zdobyte w toku bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego (budowlanych, deweloperskich, IT) oraz grup kapitałowych, uzyskując cenne doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentów korporacyjnych, a także sporządzania i opiniowania umów.
Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczące delegacji krajowych i zagranicznych oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Działalność naukowa - publikacje
- październik 2012 - „Stalking w Pracy” – Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej UJ pod red. prof. dr hab. Andrzeja M. Świątkowskiego;
- październik 2014 - „Problematyka prawna obniżenia wymiaru etatu przez pracownika-rodzica wychowującego dziecko” – Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej UJ pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Świątkowskiego.
- Maj 2018- „Terminowe umowy o pracę a ochrona rodzicielstwa” w: Nauka i Praktyka, pod redakcją prof.
UAM, dr hab. Anny Musiały (w druku)

office1@aliantlaw.pl

Alicja Maruszewska
Alicja Maruszewska Radca prawny

Alicja Maruszewska, radca prawny z licencją w zakresie zarządzania ryzykiem (certyfikat MoR) oraz tytułem Executive Master of Business Administration, MBA.

Posiada ponad 18 lat doświadczenia zawodowego związanego z branżą budowlaną w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółki z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i in. oraz projektów budowlanych. Działając w kooperacji ze znaczącym skandynawskim inwestorem, brała udział w zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania ryzykiem w duże spółce akcyjnej.

W zakres jej doświadczenia zawodowego wchodzi między innymi:

- szeroko rozumiana obsługa kontraktu (wzorzec FIDIC) pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław” w ramach umowy o nadzór realizowanej przez podmioty prywatne dla Zamawiającego: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w obszarze rozstrzygania i oceny roszczeń wykonawców, a w szczególności:

- pełnienie funkcji bezstronnego i obiektywnego uczestnika procesu inwestycyjnego mającego na uwadze prawidłowość wykonania zamówienia - zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz umowy o nadzór, obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz zatwierdzonymi procedurami,

- bieżąca współpraca z inżynierami w zakresie umowy o nadzór oraz z Zamawiającym ( m.in.  przygotowywanie i uzgadnianie stanowiska w zakresie rozstrzygania roszczeń wykonawców),

- analiza roszczeń wykonawców, prowadzenie czynności sprawozdawczych,

- wspieranie merytoryczne Konsultanta oraz Zamawiającego na spotkaniach z wykonawcami dotyczących roszczeń,

- pełna obsługa prawna przedsiębiorstw skoncentrowana przede wszystkim wokół prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych, pracy, zamówień publicznych, prawa budowlanego, a w szczególności:

- wydawanie opinii prawnych dotyczących m.in. szeregu kwestii prawnych związanych z ww. dziedzinami prawa oraz branżą kolejową,

- reprezentowanie Klientów w sprawach sądowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą,

- tworzenie procedur oraz wzorców umownych,

- bieżąca współpraca z inżynierami (branża kolejowa),

- wydawanie rekomendacji w zakresie oceny ryzyka przed złożeniem oferty,

- wsparcie prawne w opracowywaniu roszczeń kontraktowych,

-zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem na projektach budowlanych,

- obsługa prawna na etapie oferowania, realizacji z okresem gwarancyjnym projektów budowlanych (m.in. na wzorcach FIDIC),

- tworzenie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, w tym kontraktów budowlanych, umów dostawy, świadczenia usług, i in.

-tworzenie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych

-obsługa prawna na etapie oferowania, realizacji z okresem gwarancyjnym projektów budowlanych,

-tworzenie i opiniowanie kontraktów budowlanych,

-wsparcie prawne w zakresie opracowania roszczeń kontraktowych,

-obsługa korporacyjna (udział w zgromadzeniach wspólników, przygotowywanie uchwał, prowadzenie spraw przed sądem rejestrowym (KRS))

- obsługa prawna procesu połączenia spółek - przeprowadzenie rejestracji przejęcia przed sądem rejestrowym w Poznaniu.

office1@aliantlaw.pl

Aleksandra Kujawa
Aleksandra Kujawa Adwokat

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła szkolenie z zakresu upadłości konsumenckiej. Autorka porad eksperckich w dziennikach branżowych. 

Aleksandra Kujawa ma doświadczenie w reprezentacji klientów przed organami ścigania oraz organami wymiaru sprawiedliwości. Zainteresowanie funkcjonowaniem spółek prawa handlowego pozwoliło jej zarówno na reprezentację tych podmiotów przed Krajowym Rejestrem Sądowym poprzez przygotowywanie dokumentów i wniosków, jak i umożliwiło świadczenie pomocy prawnej wspólnikom i podmiotom zarządzającym w zakresie dokonywania zmian korporacyjnych w procesach przekształcania i łączenia spółek. Dotychczasowa praca z klientami biznesowymi obejmowała ponadto sporządzanie i opiniowanie umów między kontrahentami, regulaminów stron internetowych, reprezentację w toku negocjacji oraz występowanie w imieniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych w sprawach karnych i cywilnych.

aliant@aliantlaw.pl

Paweł Krzywda
Paweł Krzywda aplikant radcowski, dyplomowany mediator sądowy

Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym mediacji pracowniczych.

Absolwent kierunku Prawo na Wydziale i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Mediacji, Negocjacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Specjalizuje się w rozliczeniach kadrowo-płacowych osób z orzeczeniem niepełnosprawności, prawie administracyjnym (gospodarka gruntami, podziały, opłaty), obsłudze korporacyjnej w zakresie windykacji sądowej i przedsądowej, jak również w sprawach o zapłatę jako mediator w postępowaniach gospodarczych.

Jako pracownik akademicki, prowadzi ćwiczenia na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy oraz dla studentów WSPiA w Nowym Tomyślu ćwiczenia z zakresu prawa gospodarczego oraz wykłady z arbitrażu i mediacji gospodarczej.

Działając jako stały mediator z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, wspiera proces negocjacji i opracowuje optymalne rozwiązanie dla każdej ze stron konfliktu, dzięki czemu większość spraw ma szansę skończy się jeszcze na etapie przedsądowym, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze klientów.

Swoje doświadczenie wykorzystuje w zakresie wsparcia w zakresie zarządzania należnościami klientów korporacyjnych. Dzięki przeprowadzaniu negocjacji w zakresie zarządzania należnościami we wczesnym etapie wszczętego postępowania o zapłatę, działania Kancelarii są bardziej skuteczne.

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dziesięciomiesięcznej córeczki.

pkrzywda@aliantlaw.pl

Marta Ozga - Of Counsel
Marta Ozga - Of Counsel prawnik, bankowiec, przedsiębiorca

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznej w Poznaniu. W 2016r. uzyskała tytuł LL.M na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od 2009r. ściśle związana z bankowością korporacyjną. Przez 6 lat pracowała w Raiffeisen Bank Polska S.A. na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Bankowości Korporacyjnej. W 2015r. rozwijała się w ramach holenderskiej grupy bankowej, ING Bank Śląski. Jako Doradca Klienta odpowiadała za kompleksową obsługę firm polskich oraz z kapitałem zagranicznym z przychodami rocznymi pomiędzy 40 a 500 mln PLN. Natomiast pod koniec 2015r. podjęła kolejne wyzwanie w swoim życiu zawodowym, rozpoczynając pracę w ramach Alior Banku, na stanowisku Dyrektora ds. Klienta Biznesowego. Zajmowała się nie tylko współpracą z firmami, ale także tworzyła zespół sprzedażowy.

Specjalizuje się we wspieraniu przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania finansowania z instytucji finansowych oraz przy bieżącej współpracy m.in. z Bankami. Współpracując z firmami poprzez pełnienie roli CFO, kładzie nacisk na budowanie działów finansowych.

W ramach swych kompetencji wskazuje doradztwo w następującym zakresie:

- finansowanie przedsiębiorstw m.in. finansowanie obrotowe, szeroko pojęte, inwestycyjne, z dofinansowaniem z UE, obligacje komercyjne

- finasowanie projektów project finance

- finansowanie projektów komercyjnych oraz deweloperskich

- mechanizmów współpracy pomiędzy Instytucją finansową a przedsiębiorcą

- fintech w zakresie znaczenia dla przedsiębiorstw

- budowanie polityki finansowania firm, jako element całej strategii

- zarządzanie ryzykiem walutowym

office1@aliantlaw.pl

Katarzyna Skóra radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa. W latach 2013-2015 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Specjalizuje się w prawie procesowym, zagadnieniach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej oraz prawie ochrony danych osobowych. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej, w tym ochrony znaków towarowych. Zdobyła doświadczenie w rejestracji znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Posługuje się językiem angielskim, co umożliwia swobodną obsługę klientów anglojęzycznych.

Uczestniczy w licznych szkoleniach pogłębiających zdobytą wiedzą oraz warsztatach rozwijających kompetencje miękkie.

Jej atutem jest skrupulatne poszukiwanie skutecznych i satysfakcjonujących rozwiązań w sprawach sądowych,  korporacyjnych i transakcjach handlowych.

kskora@aliantlaw.pl

Aleksandra Tabędzka- Of Counsel
Aleksandra Tabędzka- Of Counsel Adwokat

Wpisana na Listę Adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w 2013 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła dwuletnie Studium Prawa Brytyjskiego i Europejskiego The University of Cambridge – Diploma in „An Introduction to the English and European Union Law” oraz studia podyplomowe z zakresu bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.  

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej. Zajmowała również stanowiska związane ze stosowaniem prawa w administracji państwowej na szczeblu wojewódzkim oraz w dużej instytucji finansowej, odpowiadając za zabezpieczenia produktów bankowych dla klientów strategicznych. Od 5 lat prowadzi własną kancelarię adwokacką, świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada też duże doświadczenie, występując jako obrońca w sprawach karnych.

atabedzka@aliantlaw.pl