Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Prawo i postępowanie karne oraz wykroczeniowe

Jesteśmy zdania, że to aktywność obrońcy prowadzi do pomyślnego zakończenia postępowania. Dlatego gwarantujemy Państwu:

  • reprezentowanie od samego początku postępowania karnego i wykroczeniowego
  • branie czynnego udziału w przesłuchaniach przed sądem oraz organami ścigania
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia w przedmiocie ustanowienia, w szczególności tymczasowego aresztowania
  • sporządzanie odpowiedzi na akty oskarżenia oraz apelacji od wyroków
  • reprezentowanie w toku postępowania wykonawczego, szczególnie w zakresie odroczenia, przerwy w odbywaniu kary lub w przypadku ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary
Kujawa Aleksandra.jpg
Adwokat Aleksandra Kujawa

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła szkolenie z zakresu upadłości konsumenckiej. Autorka porad eksperckich w dziennikach branżowych.