Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Szkolenia dla firm

Szkolenie : Pracownicze Plany Kapitałowe

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się czym są Pracownicze Plany Kapitałowe oraz na czym polegają, a także jakie nowe obowiązki będzie miał pracodawca po wprowadzeniu nowych regulacji od stycznia 2019 roku, zapraszamy na szkolenie w naszej kancelarii! Oprócz tego poruszymy temat korzyści PPK, kosztów jakie się z nimi wiążą oraz charakterystykę umowy o prowadzenie i zarządzanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkolenie poprowadzi specjalistka z zakresu prawa pracy dr Paulina Sołtys- radca prawny , która stale współpracuje z kancelarią Aliant® Krzyżowska.

Miejsce szkolenia:  siedziba Kancelarii, Poznań, al. Niepodległości 31, I p. (parking na posesji)
Koszt: 790 zł + 23% VAT.
W cenie: udział w szkoleniu, lunch, materiały szkoleniowe, miejsce parkingowe.
Termin: 13.12.2018 r.

Przewidywany czas szkolenia : 5 godz. (w tym 45 min przerwa na lunch).

Więcej informacji pod numerem tel. 61 8521 555 lub adresem mailowym : aliant@aliantlaw.pl

Zapisz się na szkolenie

Szkolenia RODO z dojazdem do firmy - Poznań/Warszawa.

Posiadamy udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu nowego rozporządzenia zmieniającego zasady ochrony danych osobowych. Od 25 maja 2018r. pojawią się nowe obowiązki dla firm, które mają wpływ na każde przedsiębiorstwo. Zmiany obejmują także obostrzenia dotyczące prowadzenia procesu rekrutacji pracowników, w tym rozmów z kandydatami oraz przechowywania ich danych osobowych. Prowadzimy praktyczne warsztaty, z uwzględnieniem wykładu teoretycznego, case study i odpowiedzi na pytania uczestników. Warsztaty prowadzone są przez praktyków prawa, z uwzględnieniem prawa pracy i ochrony danych osobowych. Więcej...

Zamów szkolenie w swojej firmie 

 

Profesjonalne szkolenie - także w siedzibie Twojej firmy!

Nasza wiedza z tematyki prawnej, poparta bogatym doświadczeniem zawodowym oraz licznymi sukcesami w prowadzonych postępowaniach, pozwala nam na zaoferowanie Państwu profesjonalnych szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego, prawa pracy oraz prawa cywilnego. Dbając o Państwa wygodę oraz mając na uwadze Państwa cenny czas, z chęcią zorganizujemy szkolenie w siedzibie Państwa firmy.

Zamów szkolenie w swojej firmie 

Oferujemy także szkolenia online z pełnym dostępem do materiałów szkoleniowych.

Zamów szkolenie online

WDROŻENIE RODO W FIRMIE

Plan działań:

 1. Ustalenie terminu rozmowy telefonicznej albo spotkania u nas w Kancelarii lub w Państwa Spółce, którego celem będzie ustalenie zakresu niezbędnego wsparcia prawnego w zależności od aktualnego stanu dostosowania Spółki do wymogów związanych z ochroną danych osobowych.
 2. Weryfikacja dokumentów oraz procedur funkcjonujących w Spółce zarówno w zakresie sprzedaży, rekrutacji, jak i wewnętrznego procedowania z danymi osobowymi.
 3. Przygotowanie pakietu nowych / lub zmienionych / lub uzupełnionych dokumentów oraz instrukcji ogólnej w zakresie sposobu postępowania z danymi osobowymi. Przygotowanie tzw. „niezbędnika sprzedawcy", „niezbędnika rekrutera", „niezbędnika pracownika kadr / HR".
 4.  Przeszkolenie – zalecamy na miejscu w siedzibie Spółki w Poznaniu albo w naszej Kancelarii. Szkolenie ma częściowo charakter warsztatowy, który według naszego doświadczenia jest znacznie bardziej efektywny i korzystniejszy z punktu widzenia pracowników i pracodawcy.
 5. Wsparcie merytoryczne w trakcie całego procesu wdrożenia.
 6. Wsparcie post-wdrożeniowe, uwzględniające nowe zalecenia na podstawie RODO.

Informacje prawne. Konsekwencje nowych przepisów dla Państwa Spółki.

RODO będzie obowiązywało bezpośrednio polskie przedsiębiorstwa, a dodatkowo zmienią się przepisy polskie w zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz kilkudziesięciu innych ustaw. Należy dostosować w Spółce zarówno dokumentację, jak i wiedzę pracowników oraz osób na stanowiskach kierowniczych, do nowych wymogów, albowiem nie przestrzeganie nowych przepisów będzie skutkowało wielomilionowymi karami, w zależności od wagi naruszenia, w wysokości do 20.000.000 EUR albo do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu Spółki z poprzedniego roku obrotowego, jeśli Spółka narusza przepisy.

Co możemy dla Państwa zrobić:

Oprócz przeprowadzenia niezbędnego audytu w celu ustalenia zakresu zmian i nowych wdrożeń, ważne jest też przeszkolenie osób, które przetwarzają dane osobowe w przedsiębiorstwie.

 1. audyt prawny dokumentacji pod kątem spełniania wymogów RODO;
 2. przeprowadzenie szkolenia w zakresie zmian dotyczących ochrony danych osobowych, które wejdą w życie 25 maja 2018r., w szczególności:
  1. jak skutecznie pozyskiwać od klientów dane osobowe i zgodę na ich przetwarzanie?
  2. jak zapewnić bezpieczeństwo danych podczas tworzenia ofert produktów ?
  3. co jest, a co nie jest danymi osobowymi ?
  4. jak prawidłowo tworzyć dokumentację ?
  5. jaki wpływ ma RODO na pracę działów kadr i HR ?
  6. czy RODO wpływa tez na zmianę sposobu przeprowadzania rekrutacji ?
  7. czy spółka w jakikolwiek sposób może dodatkowo zabezpieczyć się względem współpracującego ze spółką, biura rachunkowego, które posiada dane osób, firm oraz pracowników ?
 3. wdrożenie wymaganych zmian oraz nowych dokumentów i uaktualnienie istniejących procedur w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Co osiągną Państwo dzięki powyższym działaniom?

 1. kluczową wiedzę, czego konkretnie dotyczą zmiany w zakresie ochrony danych osobowych,
 2. realizację przez Zarząd Spółki swoich obowiązków w zakresie monitoringu działalności zgodnie z prawem w ramach compliance,
 3. świadomość prawną w zakresie dopuszczalności pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych na przyszłość,
 4. gotowe dokumenty do stosowania w Spółce – pakiet dostosowany do Państwa profilu działalności i specyfiki przedsiębiorstwa
 5. zminimalizowanie ryzyka poniesienia kar finansowych za niedostosowanie do RODO.

Co należy zrobić?

Zalecamy przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji obecnych dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych (audyt RODO), niezbędną korektę, opracowanie nowych, wymaganych oświadczeń i innych niezbędnych dokumentów oraz procedur, przygotowanie instrukcji postępowania dla pracowników, a także przeszkolenie pracowników i kierownictwa spółki w zakresie RODO w celu zapewnienia działania spółki zgodnie z nowymi wymogami prawnymi.

 Zapytaj o szkolenie