Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Szkolenia dla firm

Szkolenie z zakresu praw autorskich

Szkolenie jest skierowane do grafików, projektantów, architektów, autorów i wszystkich twórców oraz przedsiębiorców korzystających ze stworzonych przez twórców dzieł.

Istnieje możliwość przygotowania specjalistycznego szkolenia z zakresu prawa autorskiego, skierowanego do konkretnej grupy odbiorców. Przykładowo szkolenie dla architektów obejmuje odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. problematyki projektu budowlanego jako przedmiotu prawa autorskiego, kwestii wykonywania praw zależnych (w tym dopuszczalność modyfikacji  projektu budowlanego przez inną osobę niż twórca, zasady korzystania i rozporządzania opracowaniem), nadzoru nad projektem budowlanym w świetle ustawy prawo budowlane, analizę zapisów umownych dotyczących przeniesienia praw autorskich (w tym omówienie przykładowych zapisów umów projektowych i konsekwencji ich zastosowania).

Szkolenie poprowadzi radca prawny Katarzyna Skóra.

Więcej informacji o szkoleniu znajduje się w załączniku na dole strony.

Szkolenie z zakresu ochrony znaków towarowych ( z uwzględnieniem projektowanych zmian w prawie własności przemysłowej)

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców, korzystających ze znaków towarowych oraz artystów, którzy tworzą oznaczenia graficzne.

Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?
 • Nowa definicja znaku towarowego.
 • Wspólny znak towarowy i gwarancyjny znak towarowy – nowa regulacja.
 • Ochrona znaków towarowych w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.
 • Postępowania w sprawie rejestracji znaku towarowego.
 • Informowanie o zbliżającym się terminie na uiszczenie opłat za ochronę.
 • Postępowanie w sprawie udzielenia, unieważnienia i stwierdzenia wygaśnięcia praw ochronnych na znaki towarowe.

Szkolenie poprowadzi radca prawny Katarzyna Skóra.

Więcej informacji o szkoleniu znajduje się w załączniku na dole strony.

Szkolenie Pracownicze Plany Kapitałowe

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się czym są Pracownicze Plany Kapitałowe oraz na czym polegają, a także jakie nowe obowiązki będzie miał pracodawca po wprowadzeniu nowych regulacji od stycznia 2019 roku, zapraszamy na szkolenie w naszej kancelarii! Oprócz tego poruszymy temat korzyści PPK, kosztów jakie się z nimi wiążą oraz charakterystykę umowy o prowadzenie i zarządzanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Jako kancelaria prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte dla firm z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szkolenie poprowadzi specjalistka z zakresu prawa pracy dr Paulina Sołtys - radca prawny , która stale współpracuje z kancelarią Aliant® Krzyżowska.

Więcej informacji pod numerem tel. 61 8521 555 lub adresem mailowym : aliant@aliantlaw.pl

Przykładowy plan szkolenia: 

 1. Przyczyny wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polsce. Porównanie PPK istniejącego w innych krajach, omówienie dotychczasowych doświadczeń z zakresu PPK.
 2. Korzyści Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej: PPK) dla pracodawców, pracowników i gospodarki.
 3. Nowelizacja ustawy o PPK – najważniejsze zmiany i rozwiązania.
 4. Sposób wyliczania osób zatrudnionych i terminy obowiązuje pracodawców w zakresie wprowadzenia PPK.
 5. Pomioty zobowiązane do utworzenia PPK na podstawie ustawy.
 6. Podmioty, które nie są obowiązane do utworzenia PPK oraz wyłączenia w stosowaniu ustawy.
 7. Porównanie PPK i PPE, korzyści dla podmiotów zatrudniających.
 8. Uczestnicy PPK, dla kogo podmiot zatrudniający jest zobowiązany utworzyć PPK.
 9. Oferty i instytucje finansowe oferujące PPK.
 10. Wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK- jak wybrać dostawcę PPK, na jakich przesłankach się oprzeć przy wyborze instytucji? Kryteria wyboru instytucji finansowej
 11. Obowiązki pracodawcy związane z wyborem instytucji zarządzającej PPK oraz utworzeniem PPK.
 12. Charakterystyka umów zawieranych przez podmiot zatrudniający w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 13. Procedura, terminy zawarcia umowy o zarządzanie PPK dla poszczególnych podmiotów zatrudniających.
 14. Zawarcie umowy o prowadzenie z instytucją finansową przez podmiot zatrudniający.
 15. Wyliczanie okresów zatrudnienia na potrzeby ustawy o PPK.
 16. Zmiana pracy, a PPK- wypłata transferowa środków z PPK.
 17. Jak zrezygnować z PPK? Deklaracja o rezygnacji z uczestnictwa w PPK.
 18. Ponowny zapis do PPK, kiedy w jakich terminach- obowiązki pracodawcy związane z ponownym zapisem uczestników.
 19. Wpłaty do PPK, jak wyliczyć wpłaty pracodawcy.
 20. Potrącenie składki na PPK z wynagrodzenia pracownika. Przykłady wyliczeń, symulacje zebranych środków.
 21. Co dzieje się ze środkami wpłacanymi do PPK, sposób inwestowania środków w ramach PPK przez instytucje finansowe.
 22. Koszty prowadzenia i zarządzania PPK.
 23. Kiedy i jak będzie można wypłacić środki z PPK, w tym wypłata i jej konsekwencje przed 60 rokiem życia.
 24. Nadzór nad funkcjonowaniem Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 25. Podział środków w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa.
 26. Dziedziczenie środków z PPK
 27. Sankcje karne za niewykonywanie przez podmiot zatrudniający obowiązków związanych z PPK.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenia RODO z dojazdem do firmy - Poznań/Warszawa.

Posiadamy udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu nowego rozporządzenia zmieniającego zasady ochrony danych osobowych. Od 25 maja 2018r. pojawiły się nowe obowiązki dla firm, które mają wpływ na każde przedsiębiorstwo. Zmiany obejmują także obostrzenia dotyczące prowadzenia procesu rekrutacji pracowników, w tym rozmów z kandydatami oraz przechowywania ich danych osobowych. Prowadzimy praktyczne warsztaty, z uwzględnieniem wykładu teoretycznego, case study i odpowiedzi na pytania uczestników. Warsztaty prowadzone są przez praktyków prawa, z uwzględnieniem prawa pracy i ochrony danych osobowych. Kontakt

Zamów szkolenie w swojej firmie 

Informacje prawne. Konsekwencje nowych przepisów dla Państwa Spółki.

RODO będzie obowiązywało bezpośrednio polskie przedsiębiorstwa, a dodatkowo zmienią się przepisy polskie w zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz kilkudziesięciu innych ustaw. Należy dostosować w Spółce zarówno dokumentację, jak i wiedzę pracowników oraz osób na stanowiskach kierowniczych, do nowych wymogów, albowiem nie przestrzeganie nowych przepisów będzie skutkowało wielomilionowymi karami, w zależności od wagi naruszenia, w wysokości do 20.000.000 EUR albo do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu Spółki z poprzedniego roku obrotowego, jeśli Spółka narusza przepisy.

Co należy zrobić?

Zalecamy przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji obecnych dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych (audyt RODO), niezbędną korektę, opracowanie nowych, wymaganych oświadczeń i innych niezbędnych dokumentów oraz procedur, przygotowanie instrukcji postępowania dla pracowników, a także przeszkolenie pracowników i kierownictwa spółki w zakresie RODO w celu zapewnienia działania spółki zgodnie z nowymi wymogami prawnymi.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się w załączniku na dole strony.

Profesjonalne szkolenie - także w siedzibie Twojej firmy!

Nasza wiedza z tematyki prawnej, poparta bogatym doświadczeniem zawodowym oraz licznymi sukcesami w prowadzonych postępowaniach, pozwala nam na zaoferowanie Państwu profesjonalnych szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego, prawa pracy oraz prawa cywilnego. Dbając o Państwa wygodę oraz mając na uwadze Państwa cenny czas, z chęcią zorganizujemy szkolenie w siedzibie Państwa firmy.

Zamów szkolenie w swojej firmie 

Oferujemy także szkolenia online z pełnym dostępem do materiałów szkoleniowych.

Zamów szkolenie online

 

Pliki do pobrania