Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Własność intelektualna

Konsultacje i doradztwo prawne z zakresu prawa autorskiego

Konsultacje są skierowane do grafików, projektantów, architektów, autorów
i wszystkich twórców oraz przedsiębiorców korzystających ze stworzonych przez twórców dzieł.

Udzielamy porad prawnych obejmujących m.in. następujące zagadnienia:

 • Zasady konstruowania umów prawa autorskiego.
 • Przeniesienie praw autorskich, licencja, najem, dzierżawa.
 • Zasady określenia pól eksploatacji.
 • Wykorzystanie fotografii oraz filmu do działań promocyjnych.
 • Prawa twórcy – prawa majątkowe oraz prawa osobiste.
 • Wykonywanie praw zależnych – opracowanie (przerobienie) cudzego utworu.
 • Domena publiczna oraz dozwolony użytek.

Istnieje możliwość przygotowania specjalistycznego szkolenia z zakresu prawa autorskiego, skierowanego do konkretnej grupy odbiorców. Przykładowo szkolenie dla architektów obejmuje odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. problematyki projektu budowlanego jako przedmiotu prawa autorskiego, kwestii wykonywania praw zależnych (w tym dopuszczalność modyfikacji  projektu budowlanego przez inną osobę niż twórca, zasady korzystania i rozporządzania opracowaniem), nadzoru nad projektem budowlanym w świetle ustawy prawo budowlane, analizę zapisów umownych dotyczących przeniesienia praw autorskich (w tym omówienie przykładowych zapisów umów projektowych i konsekwencji ich zastosowania).

 

Doradztwo prawne z zakresu ochrony znaków towarowych (z uwzględnieniem projektowanych zmian w prawie własności przemysłowej)

Konsultacje są skierowane do przedsiębiorców, korzystających ze znaków towarowych oraz artystów, którzy tworzą oznaczenia graficzne.

Porady prawne obejmują m.in. następujące zagadnienia:

 • Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?
 • Nowa definicja znaku towarowego.
 • Wspólny znak towarowy i gwarancyjny znak towarowy – nowa regulacja.
 • Ochrona znaków towarowych w Polskie, Unii Europejskiej i na świecie.
 • Postępowania w sprawie rejestracji znaku towarowego.
 • Informowanie o zbliżającym się terminie na uiszczenie opłat za ochronę.
 • Postępowanie w sprawie udzielenia, unieważnienia i stwierdzenia wygaśnięcia praw ochronnych na znaki towarowe.

Szkolenia dostosowujemy do potrzeb uczestników. W związku z tym, przy okazji zgłoszenia proponujemy wypełnienie ankiety przedszkoleniowej, która umożliwia dostosowanie programu szkolenia do indywidualnych wymogów i specyfiki klientów.