Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Inwestycje budowlane

W ramach posiadanej licencji w zakresie zarządzania ryzykiem (certyfikat MoR) oraz dysponując tytułem Executive Master of Business Administration, MBA, nasz radca prawny Alicja Maruszewska, świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie inwestycji budowlanych. Pani Mecenas posiada ponad 18 lat doświadczenia zawodowego związanego z branżą budowlaną w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółki z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i in. oraz projektów budowlanych. 

W zakresie obsługi prawnej inwestycji budowlanych oferujemy następujące usługi:

 • pełna obsługa prawna przedsiębiorstw skoncentrowana przede wszystkim wokół prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych, pracy, zamówień publicznych, prawa budowlanego,
 • wydawanie opinii prawnych w procesie inwestycyjnym i budowlanym, a także w branży kolejowej,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach sądowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • tworzenie procedur oraz wzorców umownych,
 • bieżąca współpraca z inżynierami,
 • wydawanie rekomendacji w zakresie oceny ryzyka przed złożeniem oferty,
 • wsparcie prawne w opracowywaniu roszczeń kontraktowych,
 • zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem na projektach budowlanych,
 • obsługa prawna na etapie oferowania, realizacji z okresem gwarancyjnym projektów budowlanych (m.in. na wzorcach FIDIC),
 • tworzenie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, w tym kontraktów budowlanych, umów dostawy, świadczenia usług, i in.
 • tworzenie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych
 • obsługa prawna na etapie oferowania, realizacji z okresem gwarancyjnym projektów budowlanych,
 • tworzenie i opiniowanie kontraktów budowlanych,
 • wsparcie prawne w zakresie opracowania roszczeń kontraktowych,
 • obsługa korporacyjna (udział w zgromadzeniach wspólników, przygotowywanie uchwał, prowadzenie spraw przed sądem rejestrowym (KRS).
Alicja Maruszewska
Radca prawny Alicja Maruszewska

Posiada ponad 18 lat doświadczenia zawodowego związanego z branżą budowlaną w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółki z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i in. oraz projektów budowlanych.