Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Prawo administracyjne

Bazując na naszej szerokiej wiedzy oraz bogatym doświadczeniu zawodowym, możemy zaproponować Państwu kompleksowe usługi prawne dotyczące prawa administracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa oświatowego oraz spraw z zakresu zarządzania nieruchomościami), w tym: 

  • sporządzanie odwołań od decyzji, skarg na bezczynność, zażaleń na postanowienia
  • sporządzanie wniosków i pism do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji
  • dochodzenie odszkodowań za wywłaszczenia oraz opłat za użytkowanie wieczyste