Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

VerpackG – czy Twoje przedsiębiorstwo ma nowe obowiązki?

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców sprzedających na terenie Niemiec

Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. w Niemczech wchodzi w życie nowa Ustawa o Opakowaniach (VerpackG), wraz z którą zaczną obowiązywać nowe przepisy, mogące mieć wpływ również na polskich przedsiębiorców.

Nowe regulacje prawne dotyczą przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż na terenie Niemiec - w szczególności mogą mieć one duży wpływ na działalność sklepów internetowych, które oferują wysyłkę produktów za granicę. Ustawa wprowadza obowiązek rejestracji podmiotów które wprowadzają opakowania na teren Niemiec w nowoutworzonym rejestrze „LUCID“ 
w przypadku, gdy przedsiębiorca wprowadza na rynek towar w opakowaniu B2C, czyli w opakowaniu, które finalnie trafi do konsumenta. Obowiązek rejestracji spoczywa na przedsiębiorcy zarówno gdy sprzedaje on towar do odbiorcy końcowego bezpośrednio, jak i do innego podmiotu (np. sklepu), z racji tego, że to właśnie ten podmiot wprowadza opakowanie na teren Niemiec.

Obowiązkowi rejestracji podlegać więc będzie polski przedsiębiorca w sytuacji  prowadzenia sklepu internetowego opartego na sprzedaży detalicznej na rzecz osób prywatnych lub sprzedaży hurtowej świadczonej innym przedsiębiorcom w sytuacji gdy przeznaczeniem produktu jest jego finalne trafienie do konsumenta, a także w przypadku sprzedaży towarów
na rzecz pośrednika lub konsumenta w sytuacji w której mamy do czynienia z opakowaniami B2C.

Celem przepisów jest unormowanie kwestii  wprowadzania do obrotu opakowań w celach zarobkowych, a więc nowe regulacje nie dotyczą wyłącznie opakowań danego produktu np. sprzętu AGD, kosmetyków, zabawek, czy  materiałów biurowych itp.,  ale również opakowań wysyłkowych takich jak folia bąbelkowa, kartony, czy inne materiały mające służyć odpowiedniemu zabezpieczeniu przesyłki.

W sytuacji, gdy producent zarejestrował opakowanie swojego produktu, wtedy na sprzedawcy internetowym będzie ciążył już tylko obowiązek zarejestrowania opakowania przeznaczonego do wysyłki/transportu towaru.

Każdy przedsiębiorca wprowadzający opakowania na teren Niemiec (ilość wprowadzanych opakowań pozostaje bez znaczenia), ma obowiązek dokonać darmowej rejestracji w publicznym rejestrze LUCID (https://lucid.verpackungsregister.org). Brak rejestracji może skutkować karą pieniężną w wysokości do 100.000 euro. Obowiązek rejestracji musi zostać wykonany przez każdy podmiot osobiście, co ważne - czynności tej nie można zlecić podmiotowi zewnętrznemu.

Zarejestrowany podmiot pozostaje w obowiązku składania deklaracji o rodzaju i masie opakowań wprowadzanych na rynek niemiecki. Na podstawie złożonej deklaracji, będzie dla danego podmiotu określana indywidualna wysokość opłaty recyklingowej. W przypadku, gdy przedsiębiorca wprowadza na rynek szczególnie dużą ilość opakowań, tj.  80 ton
dla opakowań szklanych, 50 ton opakowań z papieru lub 30 ton opakowań z tworzyw sztucznych, będzie on zobowiązany do złożenia deklaracji uzupełniającej  do 15 maja roku następnego. 

Wprowadzanie do obrotu opakowań, które nie zostały w ogóle zarejestrowane w systemie, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 200.000 euro.

Kancelaria Aliant® Krzyżowska zapewnia Państwu pełne wsparcie i pomoc w kwestii wywiązania się z obowiązków nałożonych przez nowe regulacje prawne związane z rejestracją opakowań w Niemczech. Służymy Państwu pomocą w odpowiedzi na pytanie, czy podlegają Państwo nowym obowiązkom, a także pomożemy przeprowadzić Państwa przez proces rejestracji w systemie LUCID.