Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Tygodnie tematyczne w Aliant® Krzyżowska

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa dla Kancelarii stanowi istotny przedmiot działalności. Poprzez aktywną działalność w międzynarodowym środowisku prawniczym i współpracę z prawnikami z całego świata, kontakt z nami w sprawach z międzynarodowych daje szybkie i profesjonalne rezultaty, również w przypadku dużych, skomplikowanych procesów obejmujących swoim zakresem kilka różnych jurysdykcji. W ten sposób kooperacja z Union Internationale des Avocats, oraz z partnerami grupy Aliant® International Law Firm, umożliwia nam o oferowanie Państwu kompleksowej obsługi prawnej w zakresie transakcji międzynarodowych na najwyższym – międzynarodowym - poziomie oraz zapewnia wysokie standardy świadczenia usług prawnych.

Współpraca międzynarodowa to dla nas także rozwój kompetencji. Nasz zespół może być dumnym z ukończonych szkoleń i warsztatów w Paryżu, Londynie, Barcelonie, Chamonix, Monachium, Pradze czy Budapeszcie i w wielu innych miejscach na świecie. Dzięki temu mamy jeszcze szersze możliwości i kompetencje w zakresie obsługi prawnej klientów zagranicznych, a także lepiej rozumiemy specyfikę danego rynku.

Dla Państwa powyższe kompetencje oznaczają bezpieczeństwo transakcji i możliwość konsultacji spraw, wymagających znajomości regulacji w innych krajach, a dla tych z Państwa, którzy reprezentują przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce, możliwość zlecenia prowadzenia spraw prawnych przez prawników z doświadczeniem w obsłudze podmiotów zagranicznych.

Zmiany w KSH

Od 1 marca 2019 r. obowiązują liczne zmiany w kodeksie spółek handlowych wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. To prawie 50 nowych uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP). Zmiany w prawie to właśnie ten moment, w którym dużą rolę odgrywa Państwa prawnik, albowiem bez znajomości aktualnych praw i obowiązków, łatwo o błąd, który może drogo kosztować. Słynna paremia Ignorantia iuris nocet, czyli „Nieznajomość prawa szkodzi” w dzisiejszym zmieniającym się otoczeniu prawnym nabiera coraz większego znaczenia. Podczas tygodnia zmian w KSH skupimy się na przybliżeniu Państwu najbardziej istotnych zagadnień i konsekwencji wdrożenia zmian w spółkach.  

Własność intelektualna

Nasza Kancelaria doradza przy transakcjach, których przedmiotem jest własność intelektualna. Oceniamy zakres, skuteczność oraz zgodność z prawem przysługujących Państwu praw autorskich i praw pokrewnych. Analizujemy i sygnalizujemy przypadki naruszenia praw autorskich, zalecamy prawne środki zaradcze dla twórców pozwalające chronić ich prawa. W przypadku powstania sporu obejmującego swoim zakresem prawa własności intelektualnej reprezentujemy swoich klientów podczas negocjacji, mediacji, oraz w procesach sądowych w dowolnym miejscu na świecie. Podczas tygodnia prawa własności intelektualnej, nasz zespół wyjaśni, w jaki sposób mogą Państwo zabezpieczyć swoje prawa. Zaopiniujemy lub stworzymy dla Państwa umowy licencyjne lub umowy o przeniesienie praw autorskich. Przede wszystkim jednak odpowiemy na pytanie, jak zabezpieczyć prawa autorów. Świadczymy także pomoc prawną w zakresie rejestracji znaków towarowych przed polskimi oraz unijnymi urzędami patentowymi. Doradzamy w zakresie praw ochronnych, oceniamy zdolność rejestrową znaków i udzielamy pomocy w toku postępowań rejestrowych.

Prawo karne

Przedstawienie zarzutów karnych czy wniesienie aktu oskarżenia przez prokuratora do Sądu to sytuacja, w której warto zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne poprzez zaangażowanie profesjonalnego obrońcy. Jako osoby pokrzywdzone przestępstwem, również mogą Państwo liczyć na wsparcie profesjonalnego pełnomocnika, który zadba o ochronę Państwa interesów. Nasza Kancelaria zapewnia szeroki wachlarz działań prawnych zarówno w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych, jak i obrońcy podejrzanych, oskarżonych i skazanych. Podczas tygodnia Prawa karnego mogą Państwo liczyć na szybki kontakt z adwokatem w sprawach niecierpiących zwłoki - doradzimy i dokładnie wyjaśnimy, co mogą Państwo zrobić po otrzymaniu pisma z prokuratury, sądu, organów ścigania. Pokażemy, w jaki sposób najlepiej skorzystać z przysługujących Państwu praw. Dokładnie wytłumaczymy dlaczego tak ważne jest zgłoszenie się do sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika już na samym początku wszczęcia postępowania.

Prawo rodzinne

Nasza Kancelaria pomaga w delikatnych i trudnych ze względów emocjonalnych sprawach rodzinnych. Jeżeli jest to tylko możliwe, opracowujemy i proponujemy rozwiązania polubowne. Na każdym etapie postępowania udzielamy kompleksowej pomocy i wsparcia prawnego, począwszy od wysłuchania Państwa oczekiwań oraz opracowania dobrej strategii procesowej , poprzez przygotowanie i skierowanie pozwu do sądu (wraz z zebraniem materiału dowodowego).  Dochowujemy wszelkich starań, by sprawy naszych Klientów były prowadzone w sposób, zapewniający osiągnięcie możliwie jak najszybszego i najkorzystniejszego dla nich rozstrzygnięcia. Podczas tygodnia Prawa rodzinnego skoncentrujemy się na sprawach o rozwód oraz podziałach majątku.

Prawo pracy + PPK

Podczas tygodnia z Prawem pracy, wraz z naszą specjalistką w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy - dr Pauliną Sołtys, skoncentrujemy się na kompleksowym i szybkim wsparciu przy opracowaniu dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika. Zwrócimy uwagę na wybór najlepszej formy zatrudnienia, właściwe sporządzenie klauzul o zakazie konkurencji i zachowania poufności informacji, stworzenie regulaminu pracy czy zasad wynagradzania. Doradzimy w trudnym procesie redukcji zatrudnienia, jak również na etapie negocjacji z pracownikami i przedstawicielami pracowników. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w momencie kontroli z ZUS oraz w czasie wszczętych postępowań sądowych. Pomagamy wdrożyć regulacje dotyczące przeciwdziałania mobbingowi oraz umowy lojalnościowe.

W związku z nadchodzącym terminem do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, wychodzimy naprzeciw przedsiębiorcom zatrudniającym powyżej 250 pracowników. Ten nowy obowiązek pracodawców, to również spore wyzwanie prawne, z którym muszą zmierzyć się przedsiębiorcy.

Podczas tygodnia Prawa pracy i Pracowniczych Planów Kapitałowych, będą mieli Państwo okazję skonsultować kompleksowo wszystkie elementy dotyczące zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Będziemy doradzać jak skutecznie wdrożyć PPK w firmie oraz jakie obowiązki ciążą na pracodawcach w zakresie obsługi PPK już po jego wprowadzeniu. Zwrócimy również uwagę na to jakie istnieją zagrożenia w zakresie wprowadzenia i obsługi PPK. Trzeba bowiem pamiętać, że wdrożenie PPK to przecież nie tylko zwiększenie kosztów zatrudnienia, ale również nowe obowiązki administracyjne związane z obsługą bieżących spraw w zakresie prowadzenia PPK.

Harmonogram tygodni tematycznych

13 -17.05.2019

Sprawy karne i rodzinne

20-24.05.2019

Zmiany w spółkach

27-31.05.2019

Pracownicze Plany Kapitałowe/ Prawo pracy  –

konsultacje online przez Skype, Whatsapp

03-07.06.2019

Prawo umów

10-14.06.2019

Prawo własności intelektualnej

17-21.06.2019

24-28.06.2019

1-5.07.2019

RODO i PPK

Legal services for international business

Codziennie krótkie warsztaty z zakresu prawa wykroczeń, prawa rodzinnego, RODO oraz prawa autorskiego w sieci