Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Świadczenia chorobowe dla osób objętych kwarantanną po przekroczeniu granicy

Obecnie obserwujemy wielką falę powrotów naszych rodaków do kraju z różnych stron świata. Co ich czeka po przekroczeniu granicy?

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek  odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni.

Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji osobie, która jest objęta  ubezpieczeniem chorobowym, np.:

  • pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
  • zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
  • osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne),

przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby  wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Dotyczy to osób, które odbywają obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy państwowej, która rozpoczęła się po 15 marca 2020 r. 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.  Wzór tego oświadczenia znajdą Państwo także w naszych publikacjach.

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej  (nie później niż w terminie 7 dni) przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS.
Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).