Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować o zmianach w prawie. Rada Ministrów podczas wtorkowego (2.04) posiedzenia przyjęła projekt ustawy o ochronie sygnalistów.

Z treścią projektu można zapoznać się tu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12380700/katalog/13030350#13030350

Celem ustawy jest drożenie dyrektywy UE do polskiego porządku prawnego, tak aby lepiej chronić osoby zgłaszające naruszenia prawa związane z pracą.


Ustawa implementując dyrektywę unijną, wymaga od pracodawców opracowania procedur zgłoszeń wewnętrznych oraz stworzenia kanałów do ich przyjmowania.

Przypominamy, że wdrożenie procedur będzie obowiązkowe dla różnych podmiotów, w tym dla podmiotów finansowych, pracodawców prywatnych zatrudniających co najmniej 50 osób, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji publicznych zatrudniających co najmniej 50 pracowników, a także dla mikro i małych przedsiębiorstw uczestniczących w przetargach publicznych lub korzystających z funduszy UE.

Nowe regulacje wprowadzają znaczące zmiany i precyzyjne wymogi dotyczące procedur zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Szybkie przygotowanie się do wprowadzenia tych zmian jest zalecane, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych. Zapraszamy na konsultacje prawne, gdzie omówimy szczegóły nowych przepisów i pomożemy zrozumieć, jakie obowiązki nakładają one na podmioty objęte nimi.

Zalecamy niezłoczne przygotowanie się do wprowadzenia tych zmian, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych.
Zapraszamy na konsultacje prawne, podczas których nasi eksperci omówią szczegóły nowych przepisów i pomogą zrozumieć, z jakimi nowymi obowiązkami musi zmierzyć się podmiot obowiązany.W czasie konsultacji odpowiemy na wszystkie pytania oraz przekażemy najważniejsze informacje, np. jak ustalić kogo można uznać za sygnalistę w świetle nowych regulacji, albo jakie obowiązki narzucają nowe regulacje na podmioty obowiązane? Warto znać ewentualne konsekwencje i ryzyko prawne związane z wejściem w życie nowych przepisów, które może ponieść podmiot obowiązany jeśli nie podporządkuje się do nowych regulac
 
Od lat wspieramy polskie spółki z kapitałem zagranicznym w wielu branżach we wdrażaniu unijnych rozporządzeń korzystając z międzynarodowego doświadczenia i sprawdzonych rozwiązań.