Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Praca zdalna - planowane regulacje

Przybliżając założenia projektowanej ustawy warto zaznaczyć, że zakłada ona umieszczenie w Kodeksie pracy nowego Rozdziału II c zatytułowanego „Praca zdalna”
Ta dość szczegółowa regulacja odnosi się do szeregu aspektów związanych z elastycznym wykonywaniem pracy, postulowanych też na poziomie legislacji unijnej.

Założenia do wykonywania pracy zdalnej są następujące:
1. Praca będzie wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
(definicja pracy zdalnej).
2. Uzgodnienie dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i trakcie zatrudnienia.
3. Wykonywanie pracy zdalnej zależy od inicjatywy pracodawcy albo pracownika.
4. W wyjątkowych okolicznościach praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy

Nasza międzynarodowa kancelaria prawna od początku przygląda się pracom nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, która ma wejść w życie jeszcze w 2022 roku.

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie regulacji dotyczących pracy zdalnej jako rozwiązania stałego, co jest szczególnie interesujące dla naszych klientów- spółek handlowych z zagranicznym kapitałem.