Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Podsumowanie rozmów o biznesie podczas Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorców 2023 w Brukseli

Blisko 700 przedsiębiorców z 43 krajów europejskich reprezentujących duże i małe przedsiębiorstwa z niemal wszystkich sektorów, spotkało się w Brukseli by wyrazić swoje poglądy i zaprezentować pomysły w oparciu o rzeczywiste doświadczenia. Wśród predstawicieli biznesu, ponownie zaproszono mec. Małgorzatę Krzyżowską, aby zabrała głos w ważnych kwestiach legislacyjnych oraz podzieliła się swoim doświadczeniem oraz wiedzą zdobytą w toku prowadzenia praktyki zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim nagraniem podsumowującym to wydarzenie:

podsumowanie Parlamentu Przedsiębiorców 2023

Europejski Parlament Przedsiębiorców otworzyli Dita Charanzová, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego i Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej i europejski komisarz ds. handlu.

„Po trzech lub czterech latach niewiarygodnie trudnych warunków decydenci muszą umożliwić europejskim przedsiębiorcom przejście od przetrwania do sukcesu” – powiedział prezes Eurochambres, Vladimir Dlouhy.

Mimo niesprzyjających warunków geopolitycznych, debata była optymistyczna i pełna pomysłów, co stanowi dowód na to, że przedsiębiorczość w Europie żyje i ma się dobrze, ale zyskałby poprzez większe wsparcie ze strony europejskich decydentów.

30 osobowa delegacja z Polski zaprezentowała swoje interwencje w trzech kluczowych obszarach: umiejętności, energii oraz handlu międzynarodowego.

Zwalczanie chronicznych niedoborów siły roboczej poprzez podnoszenie i przekwalifikowywanie europejskiej siły roboczej, poszukiwanie trwałych rozwiązań kryzysu energetycznego oraz umożliwienie przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, pełnego wykorzystania korzyści wynikających z umów handlowych – to trzytorowy przekaz, głośny i wyraźny ze strony europejskich liderów biznesu na posiedzeniu w Europejskim Parlamencie Przedsiębiorstw w Brukseli.


Wyniki głosowania przedsiębiorców niemal jednogłośnie prezentują skalę i obszar newralgicznych wyzwań:

  • 88% stwierdziło, że trudniej jest pozyskać pracowników o odpowiednich umiejętnościach niż pięć lat temu.
  • 87% uważa, że ambitne cele Europejskiego Zielonego Ładu doprowadzą do zaostrzenia konkurencyjności dla przedsiębiorstw z UE na rynku światowym.
  • 97% uważało, że napięcia geopolityczne negatywnie wpływają na funkcjonowanie ich łańcuchów dostaw.
  • 93% stwierdziło, że jednolity rynek NIE jest wystarczająco zintegrowany, aby ich firma mogła działać i swobodnie konkurować

Uczestnicy polskiej delegacji mieli okazję do spotkania i rozmów z polskim europosłem Panem Adamem Jarubasem, który przybliżył uczestnikom realia funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, jego mechanizm działania oraz najbliższe plany. Spotkanie było ogromną wartością dodaną do wizyty delegacji w Brukseli i bardzo potrzebne, gdyż wyjaśniło wiele wątpliwości nurtujących polski sektor MŚP.

Przy okazji wizyty polskiej delegacji – na zaproszenie Ambasadora RP w Brukseli – Pana Rafała Siemiankowskiego – odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostały przez Pana Wojciecha Łapińskiego z Izby BEPOLUX realia belgijskiego rynku oraz pomocne narzędzia oferowane polskim przedsiębiorcom przedstawione przez Panią Katarzynę Smołę z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Organizatorem i pomysłodawcą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest EUROCHAMBRES (Europejskie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo – Handlowych z siedzibą w Brukseli), a udział polskiej delegacji przedsiębiorców, którą reprezentowało 51 firm (tylu ilu polskich europarlamentarzystów), przygotowała Krajowa Izba Gospodarcza. Niezwykła możliwość wyrażenia swojej opinii w procesie stanowienia unijnego prawa oraz dyskusji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji, a także innymi przedsiębiorcami z krajów UE – spotkały się z dużym entuzjazmem, znajdując swoje odzwierciedlenie w ocenie pani mecenas:

Spotkanie było niezwykłe, dające przedsiębiorcom nadzieję na to, że mogą być wysłuchani na arenie międzynarodowej […] Bardzo sobie cenię możliwość wypowiedzenia się w kwestiach które dotyczą przedsiębiorców. Jest to pokrzepiające, że mogliśmy mówić jednym głosem i usłyszeć co dla firm w innych krajach UE ma największe znaczenie – mówi Malgorzata Krzyzowska z firmy Aliant®

więcej opinii na stronie: https://kig.pl/glosny-i-wyrazny-przekaz-europejskich-liderow-biznesu-na-posiedzeniu-w-europejskim-parlamencie-przedsiebiorstw-w-brukseli/?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=1_kampania_srodowa_z_dnia_22.11.2023