Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Międzynarodowe seminarium EU RELEASE w Bratysławie

Nasz zespół doskonali swoje umiejętności w Bratysławie. W minionym tygodniu nasza speacjalistka adw. Aleksandra Kręglewska – Tabędzka, uczestniczyła w Bratysławie w międzynarodowym seminarium, w ramach Projektu EU RELEASE (Reducing the excessive usage of pre-trial detention via harmonisation & support to alternatives). Mecenas  Kręglewska – Tabędzka aktywnie uczestniczyła w międzynarodowej dyskusji na temat kształtowania prawa karnego w Europie.

Wydarzenie to, które miało miejsce w stolicy Słowacji, skupiło uwagę na nadmiernym stosowaniu tymczasowego aresztowania w Europie oraz istniejących alternatywnych środkach zapewniających prawidłowy przebieg postępowania karnego w krajach Unii Europejskiej.

W seminarium brali udział sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz przedstawiciele uczelni prawniczych z Polski, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji i Grecji, podkreślając międzynarodowy charakter dyskusji.

Zaproszeni prelegenci, w tym przedstawiciele Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), wnioskowali o potrzebie harmonizacji oraz wspierania alternatywnych rozwiązań, co ma na celu redukcję nadmiernego stosowania tymczasowego aresztowania.

Dzięki naszemu doświadczonemu zespołowi, który chętnie doskonali swój warsztat by  jeszcze lepiej świadczyć pomoc prawną z zakresu prawa karnego także na poziomie międzynarodowym, jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w rozmaitych sprawach prawnych.

Zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii.

www.aliantlaw.pl