Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Mecenas Krzyżowska członkiem Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Z przyjemnością informujemy Państwa iż p. mec. Krzyżowska została członkiem konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie !

Wyższa Szkoła Europejska powstała w 2003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Znak- 2 lata później funkcje założyciela przejęło Europejskie Centrum Certyfikacji. Kierunki studiów i specjalności dostosowywane są do wymagań rynku pracy, natomiast programy nauczania konsultowane z ekspertami z różnych branż.

Konwent Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie jest organem opiniodawczo-doradczym Rektora.
W jego skład wchodzą osoby o znacznym doświadczeniu zawodowym.

Do zadań Konwentu należy m.in.:

  • formułowanie założeń oraz pomoc w tworzeniu programów kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem kierunkowych i przedmiotowych efektów kształcenia;
  • podejmowanie inicjatyw służących nawiązywaniu i pogłębianiu współpracy Uczelni z podmiotami gospodarczymi oraz organami władzy państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie kształcenia studentów, prowadzenia studiów podyplomowych oraz badań naukowych;
  • podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi studenckich praktyk zawodowych oraz ułatwiających start zawodowy absolwentów Uczelni.

Aby dowiedzieć się więcej o uczelni zapraszamy na stronę : http://www.wse.krakow.pl/pl/