Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

mec. Krzyżowska bierze udział w VI Europejskim Parlamencie Przedsiębiorców 2023

Dziś rozpoczyna się prestiżowe wydarzenie, #EuropejskiParlamentPrzedsiębiorców, gromadzące przedstawicieli przedsiębiorców z całej Europy.
W tym roku Polska delegacja, wyłoniona przez Krajowa Izba Gospodarcza liczy jedynie 28 przedsiębiorców. Wśród uczestników będzie w tym roku także mec. Krzyżowska, która już drugi raz zabierze głos w debacie poświęconej temu w jaki sposób ułatwić przedsiębiorcom dostęp do jednolitego rynku.
Mec. Krzyżowska, ceniona ekspertka w dziedzinie prawa gospodarczego, od lat skutecznie wspiera polskie przedsiębiorstwa w ich międzynarodowych przedsięwzięciach prowadząc Aliant Krzyżowska. Jej ponowny udział w Europejskim Parlamencie Przedsiębiorców to nie tylko zaszczyt, lecz także dowód uznania dla jej wkładu w rozwój biznesu w Polsce.
Podczas dzisiejszej debaty, adw. Krzyżowska zajmie stanowisko w imieniu przedsiębiorców z Polski w kwestii ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do jednolitego rynku. W obliczu wyzwań stojących przed firmami na skalę europejską, dyskusja ta ma kluczowe znaczenie dla kształtowania przyszłości europejskiego biznesu.
Mamy nadzieję, że udział naszej Kancelarii w Europejskim Parlamencie Przedsiębiorców przyniesie owocne rezultaty dla naszych klientów, wspierając rozwój przedsiębiorczości na międzynarodowym rynku i umacni pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
Temat debaty, w którym głos zabierze mec. Krzyżowska jest bardzo ważny. Zmiany demograficzne i pandemia spowodowały, że liczba aktywnych pracowników w UE może w ciągu najbliższych 30 lat zmniejszyć się o 50 milionów. Skala tych niedoborów w czasie poważnych transformacji gospodarczych i przemysłowych wymaga podjęcia wysiłków w zakresie podnoszenia i przekwalifikowywania na dużą skalę. 

Mamy nadzieję, że wnioski wynikające z tej debaty umożliwią przedsiębiorcom UE nakreślenie charakteru wyzwań, jakie napotykają i rozważenie z czołowymi decydentami politycznymi rozwiązań na poziomie UE, aby w pełni uwolnić potencjał jednolitego rynku w zakresie umiejętności i kapitału ludzkiego
Europejski Rok Umiejętności 2023 stanowi odpowiednią okazję do zainicjowania prawdziwej zmiany na szczeblu europejskim w zakresie opracowywania i wdrażania polityk rozwoju umiejętności. Aby lepiej reagować na potrzeby rynku pracy, konieczna jest mobilizacja i udoskonalenie kluczowych instrumentów, takich jak programy mobilności, kształcenie i szkolenie zawodowe przez całe życie oraz narzędzia prognozowania. Bariery systemowe w dalszym ciągu utrudniają jednak pełne funkcjonowanie jednolitego rynku w odniesieniu do mobilności na rynku pracy. Przeszkody te są szczególnie widoczne w kwestiach takich jak uznawanie kwalifikacji lub ramy regulujące programy praktyk zawodowych i szkoleń.