Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Kolejna nowelizacja ustawy o prawach konsumenta

Uprzejmie informujemy, że 6 października 2022 r. znowelizowano ustawę o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzono, aby dostosować polskie prawo do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywę UE nr 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów 

Implementacja przepisów ma na celu wzmocnienie ochrony praw konsumentów, szczególnie w przypadku zawierania umów na odległość.

Do treści ustawy o prawach konsumenta zostanie wprowadzona m.in. definicja usługi cyfrowej, a także zostanie wprowadzona do obrotu prawnego nowa umowa nazwaną – umowę o dostarczanie treści lub usługi cyfrowej.

Poprzez zawarcie umowy o dostarczenie treści lub usługi cyfrowej strony zobowiązują się do dostawy konsumentowi przez przedsiębiorcę treści lub usługi cyfrowej niezwłocznie po zawarciu z nim umowy, jeśli umowa nie przewiduje innego terminu. 

Co istotne, nowelizacja przewiduje także możliwość odstąpienia od takiej umowy na dwa sposoby: jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy treści lub usługi cyfrowej, po uprzednim wezwaniu do dostarczenia treści lub usługi cyfrowej w określonym terminie; albo jeżeli przedsiębiorca oświadczy, że nie dostarczy treści lub usługi cyfrowej oraz gdy konsument i przedsiębiorca uzgodnią, że określony termin dostarczenia treści lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył jej w terminie, bez wymogu uprzedniego wezwania do dostarczenia treści lub usługi cyfrowej.

Warto zapoznać sie z aktualną regulacją, ponieważ w treści ustawy wydłużono okres domniemania niezgodności z umową w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego przy sprzedaży konsumenckiej oraz termin przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi. Aktualnie wynoszą one jeden rok, a ustawa wydłuża je do dwóch lat.

Jeżeli doświadczyli Państwo podobnego problemu prawnego, zapraszamy do konsultacji z naszym ekspertem, któy doradzi Państwu najlepsze rozwiązanie prawne i pomoże w jego sprawnym wdrożeniu w życie.