Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Jak dobrze wdrożyć PPK w średnim przedsiębiorstwie?

Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. nastąpiła tzw. druga tura w obowiązywaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oznacza to, że obowiązek utworzenia w swojej firmie Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmuje od tego roku również podmioty zatrudniające powyżej 50 osób, czyli średnich przedsiębiorców.

Na co zatem powinni zwrócić uwagę średni przedsiębiorcy, wybierając instytucję zarządzającą PPK? - O tym informuje mec. dr Paulina Sołtys w najnowszym wydaniu specjalnym Personel i Zarządzanie. 

Całe wydanie specjalne magazynu poświęcone jest Pracowniczym Planom Kapitałowym 2020. Jest on do nabycia w Empiku oraz na stronie Infor.pl

W opublikowanym przez Personel i Zarządzanie w specjalnym wydaniu miesięcznika, pani mecenas Sołtys porusza m.in. zasady tworzenia PPK, kryteriów wyboru instytucji prowadzącej PPK oraz terminach w zakresie których przedsiębiorca musi wybrać i zawrzeć umowę o zarządzenie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z instytucją finansową.

Szczególnej uwadze polecamy artykuł Pani mecenas wszystkim zarządzającym firmami zatrudniającymi powyżej 50 pracowników, licząc według stanu zatrudnieniowego  na dzień 30 czerwca  2019 r., tym bardziej, że wkrótce upłynie termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, tj. 24 kwietnia 2020 r. 

https://aliantlaw.pl/publikacje