Zadzwoń: +48 61 8 521 555

Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Alert podatkowy 2021 - 9 podatkowych zmian, które obowiązują już od 01.01.2021 r.

Szanowni Państwo, 

Początek roku, już tradycyjnie przynosi przedsiębiorcom istotne zmiany w prawie, w tym także w prawie podatkowym.

Zauważyliśmy, że w ostatnich latach znacząco zwiększyła się jednak intensywność nowelizacji, bezpośrednio lub pośrednio wpływających na prowadzenie firmy w Polsce, dlatego wraz z naszym partnerem - Biurem Rachunkowym MK-BILANS, przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie 9 zmian, które już obowiązują od 1 stycznia 2021r. 

  

Zmiana 2021

Opis zmiany

1. SLIM VAT

Wprowadzenie uproszczeń dla podatników dotyczących:

1) korekty faktur,

2) ułatwień dla eksporterów,

3) spójnych kursów walut,

4) odliczenia VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,

5) wydłużenia terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, łącznie do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych,

6) prezentów małej wartości do 20 zł.

2. Estoński CIT

Zgodnie z przepisami od 1.01.2021 r. firmy o obrotach nieprzekraczających 100 mln zł rocznie zostały zwolnione z podatku od dochodów spółek. Warunkiem jest niewypłacanie zysków. Zwolnienie z CIT-u będzie możliwe, jeśli pieniądze pozostaną w firmie, a przedsiębiorcy przeznaczą je np. na nowe inwestycje i rozwój działalności.

3. Opodatkowanie spółek komandytowych

Ustawa przewiduje nadanie spółkom komandytowym statusu podatnika CIT.

4. Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Ograniczenie ulgi abolicyjnej - kwota odliczenia od podatku dochodowego z tego tytułu nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1360 zł.

5. Ryczał od przychodów ewidencjonowanych

Najważniejsze zmiany to:

- podniesienie limitu przychodów,

- obniżenie części stawek,

- zmiana definicji wolnego zawodu,

- ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu prywatnego i w ramach działalności gospodarczej.

6. Podatek u źródła

Z dniem 1.01.2021 r. ma wejść w życie po raz trzeci odsunięta w czasie zmiana dotycząca poboru podatku u źródła. Płatnicy, dokonujący wypłat z tytułu należności m.in. z tytułu odsetek, dywidend czy z tytułu licencji na rzecz zagranicznych kontrahentów w kwocie przekraczającej 2.000.000 zł, będą musieli pobrać podatek u źródła z zastosowaniem stawki krajowej.

7. Struktury hybrydowe

W konsekwencji wprowadzonych przepisów podatnicy powinni wykazać, iż w ramach uiszczanych przez nich płatności zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu nie są wykorzystywane rozbieżności w kwalifikacji wynikające z istnienia instrumentów hybrydowych lub podmiotów hybrydowych. W przypadku braku takiego dowodu - stosowne płatności należy wyłączyć z kosztów podatkowych.

8. Podatek cukrowy

Od 1.01.2021 r obowiązuje opłata od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz kofeiny lub tauryny w produkcie gotowym do spożycia

9. Kasy fiskalne online - II grupa

Obowiązek używania kas fiskalnych online będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie:

1) świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

2) sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Uwaga! Termin przesunięty z 1.07.2020 r.