Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Prawo administracyjne

Gwarantujemy profesjonalne reprezentowanie Państwa w postępowaniach przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Publicznym a także:

  • sporządzanie odwołań od decyzji
  • opracowanie zażaleń na postanowienia oraz skarg na bezczynność
  • sporządzanie skarg kasacyjnych do NSA
  • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego
  • prowadzenie spraw w procedurze administracyjnej
  • postępowanie egzekucyjne w administracji
  • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami - opłaty adiacenckie, opłaty za użytkowanie wieczyste
BStolarek.jpg
Radca prawny Bartosz Stolarek

Połączenie lekkości pióra z umiejętnością formułowania skutecznej argumentacji zaowocowało wieloma sukcesami w sprawach na gruncie postępowania administracyjnego oraz w dziedzinie prawa pracy. Umiejętne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia zdobytego w organach administracji państwowej oraz w kancelarii adwokackiej jest wysoce cenione przez najbardziej wymagających klientów.