Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Prawo i postępowanie karne oraz wykroczeniowe

Jesteśmy zdania, że to aktywność obrońcy prowadzi do pomyślnego zakończenia postępowania. Dlatego gwarantujemy Państwu:

  • reprezentowanie od samego początku postępowania karnego i wykroczeniowego
  • branie czynnego udziału w przesłuchaniach przed sądem oraz organami ścigania
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia w przedmiocie ustanowienia, w szczególności tymczasowego aresztowania
  • sporządzanie odpowiedzi na akty oskarżenia oraz apelacji od wyroków
  • reprezentowanie w toku postępowania wykonawczego, szczególnie w zakresie odroczenia, przerwy w odbywaniu kary lub w przypadku ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary
mec_WH_stojaca.jpg
Adwokat Weronika Hołowczyc

Stanowcza i skuteczna w postępowaniach sądowych. Zarazem jednak empatyczna i otwarta, czym zyskuje sympatię naszych klientów.

Bloga prowadzę kierując się pasją, zachęcam do jego odwiedzenia.