Masz problem? Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z Nami

Prawo administracyjne

Bazując na naszej szerokiej wiedzy oraz bogatym doświadczeniu zawodowym, możemy zaproponować Państwu kompleksowe usługi prawne dotyczące prawa administracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa oświatowego oraz spraw z zakresu zarządzania nieruchomościami), w tym: 

  • sporządzanie odwołań od decyzji, skarg na bezczynność, zażaleń na postanowienia
  • sporządzanie wniosków i pism do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji
  • dochodzenie odszkodowań za wywłaszczenia oraz opłat za użytkowanie wieczyste
radca_BS_laptop.jpg
Radca prawny Bartosz Stolarek

Połączenie lekkości pióra z umiejętnością formułowania skutecznej argumentacji zaowocowało wieloma sukcesami w sprawach na gruncie postępowania administracyjnego oraz w dziedzinie prawa pracy. Umiejętne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia zdobytego w organach administracji państwowej oraz w kancelarii adwokackiej jest wysoce cenione przez najbardziej wymagających klientów.